Parning/Valpar

13 oktober föddes det 4 hanar och 1 tik.

Vår tik SE UCH Slåboda´s Double Amore ”Bonnie” är parad med SE UCH Wisexs Kelvin.

Foto: Karina Frostemo                                        Foto: Jomgar

SE UCH Slåbodas’s Double Amore                   SE UCH Wisexs Kelvin

F: 2006 – 01 – 12                                                 F: 2005 – 10 – 17

Patella: UA                                                           Patella: UA

HD: Grad A

ED ua (0)

Mankhöjd: 34 cm                                               Mankhöjd: 35 cm